sâmbătă, 12 ianuarie 2013

Comunismul modern, ştiinţific - Agenda 21

Prioritate de Dreapta

INFORMAŢII NECESARE:
  APEL PENTRU DEŞTEPTARE ÎMPOTRIVA AGENDEI 21
                                                   partea 1

Traducere a articolului  preluat de pe  NEWS RELOAD

« Sustenabilitatea globală înseamnă căutarea deliberată a unui anumit nivel de sărăcie , reducerea nivelului de consum precum şi setarea nivelurilor de control al mortalitatii."
                                                         
 

profesorul Maurice King

Naşterea  unui  MONSTRU

 
În termeni simpli « Agenda 21 » sau « Dezvoltarea sustenabilă » (Agenda 21/Sustainable Developmentînseamnă sfârşitul civilizatiei aşa cum o ştim noi .
Este sfârşitul proprietăţii private , individuale şi apariţia proprietăţii colective . Înseamnă REDISTRIBUIREA bogaţiei către elitele globale , este sfârşitul Constituţiei Americane şi a Experimentului Capitalist American . Mai înseamnă şi reducerea populaţiei lumii cu 85% .
În vara anului 1992 , acum 20 de ani , Agenda 21 a fost prezentată lumii la Summit-ul ONU al Pământului  de la Rio de Janeiro din Brazilia şi apoi din iunie 1992 si până în 1997 a fost deja instalată ca politică publică în comunitaţile locale de-a lungul şi de-a latul  SUA. (Este exact ceea ce vedem acum instalăndu-se şi in comunitaţile locale din Romania ( propaganda « regionalizarii » n.t)
În discursul u de la deschiderea Summit-ului Pământului , Maurice Strong a afirmat : «Conceptul suveranitatii naţionale a fost cu adevarat un principiu al relaţiilor internaţionale imuabil şi sacru. Este însă un principiu care va avea un randament scazut şi va duce la implementarea greoaie şi fara tragere de inima  a noilor  imperative ale cooperării globale de protecţie a mediului . Este pur şi simplu nefezabil ca suveranitatea să fie exercitată unilateral de către statele naţionale , individuale , chiar dacă acestea sunt puternice.

Comunitatea globală trebuie să fie bine asigurată în privinţa securitaţii de mediu , iar în acest sens este nevoie ca cei care o reprezintă să lupte împotriva suveranitaţii naţionale individuale . (Va rugam sa tineti minte aceasta afirmaţie privind suveranitatea natională in cadrul Agendei 21).

George H.W. Bush a participat la aceste ceremonii de la Rio şi a semnat  de bunăvoie pentru America . Ca urmare Congresul SUA n-a mai trebuit să-şi piarda timpul pentru revizuire . A realizat însa că se pregateau fapte mişele-

şti impotriva SUA , şi anume că protejarea mediului putea fi folosită ca bază pentru controlul tuturor activitaţilor umane precum şi pentru redistribuirea bogaţiei noastre.

Definiţiile Dezvoltarii Durabile

Definiţia dată de ONU  privind dezvoltarea durabilă este : „satisfacerea nevoilor de azi în asa fel încăt să nu compromitem satisfacerea nevoilor proprii ale generaţiilor  viitoare.

În realitate , dezvoltarea durabilă este „sustenabilă” numai dacă populaţia se reduce cu 85%, aşa cum cer globalistii . Adevăratul scop  al dezvoltării durabile ( Sustainable Development ) şi al politicilor  sale este să controleze toate aspectele  vieţii umane - economice, sociale şi de mediu ! (vezi cei trei „E” de la dezvoltarea sustenabilă mai jos).

Iată cum a fost descrisă Agenda 21 de catre ONU într-un articol din publicaţiile sale din 1993 , întitulat „Agenda 21 : stategia Summitului Pământului pentru salvarea planetei”:

„ Agenda 21 propune o matrice de acţiuni care vor trebui să fie implementate de către FIECARE fiinţa umană de pe Pamant . Este nevoie de schimbări specifice ale activitaţilor desfăşurate de TI oamenii. Punerea în practică a Agendei 21 va SOLICITA o reorientare profundă a TUTUROR fiinţelor umane , ceva ce lumea nu a experimentat probabil niciodată până acum.

Deci, George H.W. Bush a semnat Acordul de la Rio şi un an mai târziu Clinton a înfiinţat Consiliul Prezidenţial pentru dezvoltare durabilă, care a trasat liniile directoare ale Agendei 21 în politicile publice ce urmează să fie urmate în administraţie de către guvernul federal prin toate departamentele . În acest fel, Bush şi Clinton au fixat  Agenda 21 ca fiind regula de guvernare a autoritaţilor şi au  impus un plan al ONU ca şi politică a Statelor Unite aplicată in fiecare ţinut şi oraş. În acest fel fiecare preşedinte a reuşit pe deplin să pună în aplicare Agenda 21 prin fiecare departament al guvernului federal.

Dacă cineva ar analiza care este sursa politicii SUA , ar afla că o mare parte a acesteia în ultimele decenii provine din nişte acorduri incheiate cu ONU şi că acele politici s-au prelins de sus în jos  (nu au tâşnit de jos în sus ) în fiecare stat şi în aproape orice jurisdicţie a tarii - oraş şi apoi naţiune . Dezvoltarea durabilă este politica oficială a SUA , chiar dacă mulţi cetăţeni încă ignoră existenţa ei. Iar această politică cuprinde o întreaga agendă economică şi socială.

Ce  este  deci ,  dezvoltarea durabilă?

Potrivit autorilor acesteia , obiectivul dezvoltării durabile (sustenabile) este integrarea  politicilor economice , sociale şi de mediu cu scopul de a obţine un consum redus , echitate socială , precum şi conservarea şi restaurarea biodiversităţatea (cei trei”E” ai sustenabilităţii ). Ei insistă că orice decizie privind societatea se bazează pe impactul asupra mediului , concentrându-se pe trei componente : utilizarea globală a terenurilor , educaţia globală precum şi controlul şi reducerea populaţiei globale.

Priviţi la urmatoarele cuvinte şi veţi constata că fac deja parte din noul  vocabular :

Comerţ liber , spaţiu deschis , o creştere inteligentă , produse alimentare inteligente , clădirile inteligente , planificarea regională , circulaţie pietonală, piste de biciclete , banca de alimente , consens , parteneriate , conservare , părţile interesate , utilizarea terenurilor , protecţia mediului , dezvoltare , diversitate , vizionare , justiţie socială, patrimoniu , certificate de carbon, planificare cuprinzătoare , gândire critică , în folosul comunităţii .

Toate aceste cuvinte fac parte din Noua Retorică ( Limbajul care distruge–Marxismul Cultural ).

Modificarea limbii engleze ( române n.t )  repezintă un instrument de promovare a unui guvern mondial printr-un program diabolic numit Agenda 21. De fapt , lumea va fi manevrată  de sus în jos , prin această agendă precum şi prin utilizarea unui vocabular nou .

Aceasta nu este doar politică , ci o restructurare completă a vieţii aşa cum o ştim noi. Nu numai că vom  învăţa cum trebuie să trăim , dar în cazul în care ni se permite să trăim , vom învăţa şi cum să gândim şi care este gândirea acceptată. Ni se va spune ce  locuri de muncă ni se va permite să avem , vom fi invătati cum să ne închinăm şi cui ne va fi permis să se închinăm. Iar creierul ne va fi spălat astfel încăt să credem că orice individ  trebuie să cedeze colectivităţii tot ce are .

Proprietatea privată va fi un păcat şi va fi eradicată , întrucât economia de piaţă liberă va fi înlocuită cu parteneriatul public-privat şi cu o economie planificată central . Individualismul va fi eradicat şi justiţia socială va conduce ţara. Justiţia socială este descrisă ca fiind dreptul şi posibilitatea tuturor oamenilor "de a beneficia în mod egal de resursele oferite de către societate şi mediu." Cu alte cuvinte , de redistribuirea bogăţiei . Aceasta se va realiza printr-o structură organizată de control al utilizarii terenurilor ; control al energie şi al productiei de energie ; control al transporturilor ; control al industriei ; control al producţiei de alimente ; control al dezvoltarii , control al disponibilului de apă , controlul mărimii şi creşterii populaţiei . Şi toate acestea vor fi decretate sub masca  protecţiei mediului inconjurător.

Cele trei directii ale  Dezvoltarii Durabila. Cei trei ” E”.

Cele trei componente care alcătuiesc logo-ul dezvoltării durabile sunt urmatoarele:

1.Echitatea socială  2.Prosperitatea Economică şi 3.Integritatea Ecologică. Acestea cuprind  împreună fiecare aspect al vieţii umane.

1. Echitatea socială ( primul E)

Echitatea socială se bazează pe cererea de "justiţie sociala" – care in limbajul vechi înseamnă   redistribuirea  bogăţiei.

Justiţia socială este descrisă ca fiind dreptul şi posibilitatea tuturor oamenilor "de a beneficia în mod egal de resursele oferite de către societate  şi mediu."

Redistribuirea bogăţiei . Proprietatea privată este considerată o nedreptate socială pentru că nu toata lumea  îşi poate construi o avere .

Suveranitatea naţională este o nedreptate socială. Îngrijirea sănătătii este o nedreptate socială . (Pentru a înţelege mai mult din Agenda 21 daţi click aici).

Echitatea este un sistem de "justiţie socială" , care functionează pentru a elimina conceptul american de justiţie egală pentru toti , având ca scop implementarea  idealului globalist al „bunului comun”. Drepturile individuale trebuie să fie eliminate pentru binele colectiv , la fel ca în comunism ; de  fapt, Karl Marx a fost primul care a utilizat termenul de justiţie socială . Justiţia socială este o nivelare nenaturală a intregii bogatii (alta decât cea a elitelor globale) ; se presupune că nici o  persoană n-ar trebui să profite mai mult decât alta de acest „bun comun”.

2.Prosperitatea Economică ( al doilea E)

Wikipedia defineste  prosperitatea economică promovată în cadrul dezvoltării durabile astfel: (From Wikipedia comes this discussion of economic prosperity promoted under Sustainable Development) Creşterea economică este adesea văzută ca fiind esenţială pentru prosperitatea economică şi într-adevăr este unul dintre factorii utilizati ca  măsură a prosperităţii . Institutul Rocky Mountain a adus un alt  punct de vedere alternativ şi anume că prosperitatea nu are nevoie de creştere economică ,susţinând în schimb că multe dintre problemele cu care se confruntă comunităţile sunt de fapt o urmare a creşterii economice  şi că dezvoltarea durabilă necesită renunţarea la ideea că creşterea este necesară pentru prosperitate . Dezbaterea asupra subiectului  privind creşterea economică , dacă este sau nu în  contradicţie cu  prosperitatea umană , a inceput o data cu publicarea textului „Viitorul nostru comun”  în1987 reflectând două viziuni opuse asupra lumii .

Ţineţi cont de faptul că aproape fiecare concept cuprins în Agenda 21, este scris cu cuvintele Noii Retorici care , de multe ori au sensuri opuse celor din Dicţionarul Webster astfel încât publicul larg  poate  fi înşelat , cel puţin pentru un timp (cum a şi  fost , de fapt) . Prosperitatea economică conform Agendei 21 nu este aceeaşi pentru mase ca şi pentru elitele globale ce reprezintă sistemul de control.

Prosperitatea economică ,în Noua Retorică reprezintă de fapt ruina economică a oamenilor de rand de pe întreg globul .

Susţinatorii Agendei 21 vă vor face să credeţi că toate bogăţiile din lume au fost realizate pe spinarea celor săraci şi că singurul mod în care această inechitate poate fi corectată este redistribuirea bogatiei . În timp ce ei susţin că averea trebuie să fie luată de la  clasa de mijloc şi  dată  săracilor din lume , în realitate banii vor fi luati de la clasa de mijloc şi dati elitei globale ( în cazul în care nu controlează deja cea mai mare parte a bogăţiei lumii) .Dar nu asta este problema ci de a ne reduce , în cel mai bun caz la stadiu de sclavi . Săracii din Africa şi din alte părţi ale lumii , nu vor vedea nici un ban din averea redistribuită , acesta fiind  doar pretextul de a ne lua banii.

 Agenda 21 cuprinde  şi miscarea numită  comerţ liber, care a creat atât NAFTA cât şi parteneriatele publice / private care au fost încorporate într-o economie condusa de  guvern denumita „corporatism ”. Aceste parteneriate publice / private nu sunt nimic altceva decât monopoluri sancţionate de guvern - economie de tip Mussolini-NAZISM.

3.Integritatea Ecologică ( al treilea E)

Pentru a înţelege puterea de transformare a societăţii în conformitate cu Dezvoltarea Durabilă luaţi în consideraţie acest citat din Tratatul ONU privind Biodiversitatea (care a fost introdus de asemenea la Summitul de la Rio) :

"Natura are un set integrat de valori diferite (cultural , spiritual şi material) , în care oamenii sunt un singur fir în ţesatura naturii şi în care toate fiinţele vii sunt considerate egale . Prin urmare , calea naturală este calea cea dreaptă iar  activităţile umane trebuie să fie modelate dupa  ritmurile naturii ".

Acest citat spune totul : că noi, oamenii , nu reprezentăm nimic special – suntem un simplu grăunte, în natura lucrurilor sau altfel spus , oamenii sunt pur şi simplu nişte resurse biologice . Nu mai mult decât limacşii  sau bălegarul . De fapt , în ochii globaliştilor avem o valoare mai mică decât limacşii sau bălegarul. Politica lor este de a supraveghea orice aspect în care omul interacţionează cu natura  care desigur, reprezintă literalmente totul. Acest lucru este necesar , spun ei, pentru că oamenii doar profanează , murdăresc natura.
Iar  controlul  proprietăţii private  şi al suveranităţii  individuale şi naţionale , sunt principalele obiective ale dezvoltării durabile . Acest lucru este prezentat foarte bine in citatul de mai jos , preluat din raportul conferinţei ONU Habitat I:

"Terenul  ... nu poate fi tratat ca un activ obişnuit , controlat de către persoane fizice , supus presiunilor şi ineficienţelor pieţei . Proprietatea privată asupra pămîntului este de asemenea , un instrument principal de acumulare şi concentrare a bogăţiei şi prin urmare , contribuie la nedreptatea socială ".
Acest amestec de socialism, fascism şi corporatism (asa cum Tom DeWeese pe bună dreptate remarcă) , numit Agenda 21, este forţa conducătoare în guvernul nostru de astăzi , de la cel federal la cel local . Nici unul dintre aceste ingrediente nu ar fi fost permis de către strămoşii noştri şi nici unul nu se sincronizează  cu Constituţia . Cum am permis noi să fie combinate cele trei într-o reţetă guvernamentală la nivel mondial şi care a fost servită naţiunii noastre involuntar?>> Freedom21 - Alternative to the United Nation's Agenda 21 Program for Sustainable Development 
>> Agenda 21 for dummies 
>> (UN) UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt
>> Georgia Guidestones