joi, 31 ianuarie 2013

Școala de la Frankfurt și Tavistock-MARXISMUL CULTURAL-LIMBAJUL CARE DISTRUGE

Prioritate de Dreapta
Preluat de la INFORMAȚII NECESARE:

MARXISMUL CULTURAL - LIMBAJUL CARE DISTRUGE - partea I
Traducere a articolului Cultural Marxism The Doom of Language 


By Robert F. Beaudine


Posted March 8, 2011
Traducere a postării de pe blogul News Reload


MOTTO :  

Dacă Dumnezeu există, o mare parte din ştiinţele sociale devin un nonsens teoretic , ceea ce înseamnă că societatea este lezată prin neglijarea "sufletului" şi  batjocorirea religiei.


De-a lungul istoriei, ideile au fost puse în slujba binelui sau a răului. Ele au condus însă şi către cel mai mare rău – războiul , acest lucru fiind foarte bine reflectat în limba unei naţiuni.


La sfârşitul anului 1932 , Germania era în turbulenţă : rata şomajului crescuse la 43%. În acest context naziştii au ajuns la putere şi au apărut idei noi , au fost introduse cuvinte noi , multe cuvinte vechi au fost respinse , iar altele au fost schimbate . " Juden verboten "( Interzis evreilor) a devenit o expresie populară iar Juden ( Evreii), au fost blamaţi pentru toate lipsurile lor . Li s-au refuzat drepturile fundamentale în calitate de cetăţeni şi cele mai multe activităţi le-au fost interzise ( „verboten”).


În 1933, când Adolf Hitler şi-a consolidat puterea prin „Enabling Act” (Actul ce-i dădea puteri depline ) , arta modernă şi arhitectura au fost şi ele condamnate . Mulţi artişti au fugit în ţarile lor de origine , întrucât arta a devenit un instrument al regimului. În mediile private,Reichstag-ului era considerat în batjocură ca fiind clubul cel mai scump în care un cor voios cântă imnuri de bucurie Fuhrerului.


Ministrul nazist al propagandei , Joseph Goebbels, a definit printr-o simplă propoziţie aceasta nouă ordine , prezicându-i şi consecinţele , "Când aud cuvântul cultură îmi îndrept braţul către armă ."


Regimul a fost "fascist", un cuvânt inventat în 1921, care  a ascuns ideologia acestuia - "national-socialismul" – „Fascist” a fost un termen inteligent şi oarecum digerabil pentru colegii lor naţionalişti din armată şi industrie . L-au transformat şi prelungit apoi în cuvantul "nazist" pentru a ascunde lumii , în continuare , originile sale . Atunci când scolasticii susţin că a fost un regim de extrema dreapta , ei sunt fie naivi , fie necinstiţi .


Ocupaţia nazistă a avut lideri proeminenţi bine instruiţi . Goebbels se lauda cu biblioteca lui , care cuprindea lucrările complete ale lui Edward Bernays, dar mai ales cu „Propaganda” lui . Goebbels a pus în aplicare cu mare succes programul lui Bernays.
 Când acest lucru a fost descoperit după război , propaganda a fost redefinită ca PR, "relatii publice".


Pentru adepţii fanatici cât şi pentru restul maselor , care a hotărât să rămână s-a decretat „ anti-intelectualismul”. Cărţile au fost arse , mass-media cenzurata . Cuvintele franţuzesti au fost eliminate din vocabular . Libertatea de exprimare a devenit periculoasă , întrucât chiar şi copiii au devenit spionii statului.


Universităţile au devenit centre ale gândirii înregimentate . Pentru o naţiune renumită pentru bursele sale şcolare , aceasta oglindeşte fie nebunia fie o agendă diabolică , un tipar utilizat de toate dictaturile totalitare.


n cele din urmă, mulţi specialişti de renume au fugit şi-au adus patrimoniul lor unic în America.

Ingineria verbală
În 1949, George Orwell a expus viziunea sa despre un viitor de coşmar previzionat pentru 1984. "Nu vedeţi că obiectivul întregului Nou Limbaj urmareşte să restrângă câmpul gândirii ? În final vom face ca gândirea criminală să fie literalmente imposibilă deoarece nu vor mai exista nici un fel de cuvinte care s-o exprime”, spune protagonistul lui Orwell , Winston Smith care tocmai a aflat ceva despre lumea lui : Atunci când cuvintele sunt eliminate din vocabularul comun ,  gândirea oamenilor de rând devine limitată.
Mai târziu , romanul său arătă modul în care sunt manipulate percepţiile atunci când definiţia cuvintelor fundamentale este modificată, de exemplu : pace devine apărare şi apoi devine de război - o ilustrare clasică a dialecticii lui Hegel . Aici , teza - sau status quo-ului - se referă la utilizarea curentă a cuvântului . Atunci când acestă utilizare suferă o schimbare uşoară către sensul antitezei sale , se naşte o nouă sinteză. Dacă aceste adausuri elementare au loc destul de des şi constant , în cele din urmă se obtine antiteza.
Deoarece termenul de "dialectica lui Hegel" lipseşte din vocabularul nostru comun , mulţi dintre noi nici nu conştientizează acest proces în mişcare continuă , făcându-ne pe unii dintre noi să credem că orice schimbare apare în mod natural .


Prin definiţie , o schimbare către antiteză se defineşte ca fiind adversară acelui element al societăţii care ar "conserva" status quo-ului – deci conservatorilor , care işi respectă tradiţiile şi instituţiile .


În lumea de azi, multe dintre instituţiile şi traditiile noastre cele mai importante precum şi cuvintele fundamentale asociate lor - au fost atât de dramatic proiectate spre antiteză incât conservatorii nu mai suportă status quo-ul. 
Rădăcinile filosofice ale ştiinţelor sociale.  Acoperind secolul al 18 lea al civilizaţiei occidentale , Iluminismul a fost o revoluţie intelectuală, bazată pe raţiune. 


A produs două tipuri predominante de personalitaţi : 


1- Cei care au respins orice autoritate din afara raţiunii , inclusiv religia şi dreptul divin al regilor si 


2- Cei care au rămas fideli Creştinătăţii


Pentru că libertatea de exprimare nu era un drept , cei mai radicali scriitori au publicat anonim.


Ştiinţa a dezlegat rapid misterele de pe Pământ şi din cerul de deasupra , şi a condus la convingerea că descoperirile continue vor permite triumful omului asupra naturii.Acest lucru a indus însă şi disperarea multor creştini. 


Întrucât ştiinţa a înflorit , multe "Adevăruri Medievale", cum ar fi şi acela că Soarele se învârteşte în jurul Pământului s-au dovedit a fi mituri . Unii creştini şi-au pierdut credinţa . Cu toate acestea , mulţi oameni de ştiinţa au rămas fideli credinţei lor , stiinţa nu a distrus autoritatea Bibliei , ci numai interpretările ei au fost greşite .În 1751, primul volum al „Enciclopediei” a fost publicat în Franţa . În următorii douăzeci şi unu ani au urmat incă douăzeci şi şapte de volume , editate de genialul francez , ateist , Denis Diderot şi de Jean le Rond d'Alembert. 


Diderot a recunoscut că scopul lor a fost "să schimbe modul de gândire al oamenilor”
În „Sfârşitul spiritului american” (Closing the American Mind), Allan Bloom scria : "Acest proiect a fost o conspiraţie , aşa cum spune d'Alembert în discursul preliminar la Enciclopedie , primul document al Iluminismului . A fost nevoie de această conspiraţie pentru a avea conducători care sunt rezonabili . Mulţi dintre vechii conducători au fost înlocuiţi ( mai ales cei a căror autoritate se baza pe revelaţie care în concepția religioasă este un fenomen prin care Dumnezeu își dezvăluie natura și voința sa numai anumitor persoane). Preoţii erau duşmani , pentru că ei respingeau complet aplicarea raţiunii şi işi bazau politica şi morala pe textele sacre şi pe autoritatea clericală. "În 1798,  profesorul britanic John Robison scria în ”Dovezile unei conspiraţii : "O conspiraţie formală şi sistematică împotriva Religiei a fost formată şi promovată cu zel de către Voltaire, d'Alembert şi Diderot şi asistată de către Frederic al II-lea, rege al Prusiei , proiectul lor drag fiind să distrugă creştinismul şi toate religile inducând astfel o schimbare totală a Guvernului .”


Aceşti adepţi ai teoriei conspiraţioniste au susţinut că Enciclopedia a adunat toate cunoştinţele acumulate pe parcursul veacurilor şi astfel , după o cenzurare iniţială , a devenit prima sursă de referinţă pentru cunoaştere .


Prin răspândirea acestor idei au fost subminate autorităţile civile şi creştine.


În secolului al 19 lea filozoful francez şi fondatorul sociologiei moderne , Auguste Comte a îmbrăţişat gândirea iluministă intrând în categoria celor care resping religia . Filozofia sa , pozitivismul logic , susţinut ştiinţific fiind în opinia sa singura abordare de încredere faţă de adevăr . Observaţia empirică duce la verificare , care apoi duce către adevar. Religia trebuie să fie abandonată.
Filozoful american , Thomas Ellis Katen explica : "Astfel , tărâmul pozitivismului devine împaratia împaraţiilor nefiind aplicat în domeniile cele mai semnificative ale vieţii . Atunci când sufletele oamenilor cer o imagine a unităţii , filozofia logic pozitivistă continuă să ofere numai fragmentare.”
  Filozoful german Friedrich Nietzsche n-a fost de nici un ajutor . El a terminat lucrarea sa de metafizică târziu, în secolul al 19-lea . încheind tradiţia occidentală a Germaniei în filozofie . Nietzsche a anunţat lumii că "Dumnezeu este mort !", dând astfel umanităţii libertatea să-şi creeze propriile valori . Spunea că filozofii au avut datoria morală de a crea noi mituri pentru societate . El a declarat deasemenea că toate realizările ştiinţifice a fost rezultatul unei "voinţe de putere."( „will of power”)
  Allan Bloom scria că : "Istoria gândirii liberale începând cu Locke şi Smith a fost una de declin aproape intact în ceea ce priveşte substanţa filozofică." 


Ştiinţa din spatele Ştiinţelor sociale
  Cele mai populare ştiinţe sociale sunt : sociologia şi psihologia .


Ele au fost concepute ca ştiinţe , dar nu se încadreaza în conceptul comun de ştiinţă . Cu excepţia unui singur sens –rejectarea revelaţiei , a descoperirii de catre Dumnezeu a naturii și voinței sale numai anumitor persoane .


Fiecare din aceste ştiinţe se extinde cu fiecare nouă teorie postulată atat singură cât şi ataşată la un studiu observaţional şi/sau statistic . Există însă puţină ştiinţă care stă la baza tuturor vastelor lor proclamaţii . Nenumărate definiţii , generalizări , abstracţii , şi ipotezele maschează adevărul că cea mai mare parte a construcţiilor lor cauzale sunt ipotetice şi empirice.
  Aceste ştiinţe sociale au fost înfiinţate si dotate cu personal de către Progresişti devenind raiul lor academic .
Cei mai influenţi gânditori fondatori ai lor au fost sociologul Max Weber şi psihologul Sigmund Freud .


Max Weber scria , conform tradiţiei germane , utilizând fraze complicate , mai lungi de 10 rânduri , inventând şi redefinind cuvinte . El a inventat expresii noi cum ar fi "etica protestantă" sau "stil de viaţă" (lifestyle) şi a ajutat la schimbarea definiţiei cuvântului "carismă ." În noua sa definiţie autoritatea carismatică devenind noua forţă de schimbare în orice fel de organizaţie.


 Weber a studiat toate marile religii , economiile rezultate din ele , precum şi valorile pe care le-au promovat . Când a afirmat că toate religiile sunt mituri , valorile lor au devenit relative . Acest lucru a condus , decenii mai tarziu la studiul „Clarificarii Valorilor” ​​ce se discută în şcolile publice de astăzi .Weber a fost un antipositivist care a crezut că etosul ( totalul trasaturilor morale , sociale , culturale ale sociatăţii ) trebuie să respingă ceea ce raţiunea cere din cauza raspândirii pe scară largă a iraţionalului in societate . El a scris că : în economie şi societate in condiţiile democraţiei de masă , opinia publică reprezintă un comportament comun născut din" sentimente iraţionale ".


În mod normal , aceasta este pusă în scenă sau dirijată de către liderii de partid ( carismatici ) şi de presă. "El scria, de asemenea : "Noi ştim că idealurile ştiintifice nu sunt verificabile . Pentru a fi insă siguri de asta şi pentru că se asteaptă ca idealurile noastre să izvorască din interiorul propriei fiinţe , eforurile pe care trebuie să le depunem trebuie să fie şi mai mari într-o epocă cu o cultură foarte subiectivistă .”


Freud a fost preocupat şi el de „iraţional”. El a cercetat inconstientul pentru a găsi răspuns la comportamentele noastre brutale . A folosit termenul german pentru "suflet", dar concepţia lui a fost de ateu.


Pentru Freud religia a fost un mit.
 Psihanalistul britanic, James Strachey, părea să aibă dreptate atunci când a tradus greşit ” sufletul” lui Freud " ca fiind "minte" - lideri psihologi britanici şi americani considerau ca psihologia ar trebui să fie catalogată ca o ştiintă medicală, în timp ce "sufletul", este distinct neştiinţific . Traducere lui Strachey l-a redefinit pe Freud ca având o consistenţă ştiinţifică falsă , tipică pentru înşelătoria progresistă.
 Sigmund Freud a avut puţină apreciere pentru masele umane , cu nevrozele lor netratate şi instinctele lor animalice . În „Viitorul unei iluzii”, scria astfel : "Printre dorinţe instinctuale se regăsesc şi cele de incest , canibalism şi pofta de ucidere."Anterior scria în acelaşi stil : "Întrucât masele sunt leneşe şi neinteligente nu le va place să renunţe la instincte şi nu e nevoie să fie convinse de argumentul inevitabilităţii sale ; individivizii care le compun se sprijină unul pe celalat pentru a da frâu liber indisciplinei ."El a mai adăugat :  "Numai influenţa unor persoane care pot constitui exemple , recunoscute de mase ca fiind liderii lor , le poate direcţiona să performeze o activitate îndreptată către renunţarea de care depinde existenţa civilizaţiei .”


Atunci când psihologii observă şi descriu comportamentul uman , par a fi  oameni de ştiinţă dar atunci când explică comportamentul uman propagă opinii ipotetice .


Putem nota mai multe observaţii : Cu cât psihologia devine mai populară cu atât mai răspândite devin probleme noastre . Cu cât se duc la consiliere mai multe cupluri , cu atât se înrautaţeşte rata divorţurilor .


Problemele noatre nu sunt rezolvate de psihologi sau de promotorii acestei pseudostiinţe , asa cum spun Abby şi Ann Landers.


Motivul poate fi simplu :Dacă Dumnezeu există, o mare parte a ştiinţelor sociale devin un nonsens teoretic , ceea ce înseamnă că societatea este lezată prin neglijarea "sufletului" şi  batjocorirea religiei. 

Scoala de la Frankfurt si Tavistock - MARXISMUL CULTURAL-LIMBAJUL CARE DISTRUGE - partea a II-a  Traducere a articolului Cultural Marxism The Doom of Language
By Robert F. Beaudine


Posted March 8, 2011

Visit his website or facebook page


Traducere a postarii de pe blogul News Reload

Şcoala de la FrankfurtUn alt eveniment de rău augur s-a întamplat în 1933. Odată cu ascensiunea nazismului, "Şcoala de la Frankfurt" a fugit din Germania , şi s-a stabilit la Geneva pentru un an , iar apoi s-a mutat temporar la New York  afiliata  Universitatii Columbia
. Fondată de marxisti în 1923 cu numele de Institutul de Cercetare Sociala la Universitatea din Frankfurt , a fost modelată după Institutul Marx-Engels din Moscova.Filosofia lor s-a contruit pe scrierile lui : Hegel , Marx , Nietzsche precum şi a succesorul său radical , Martin Heidegger , care a transmis şi răspândit o mare parte din extremismului lui Nietzsche în secolul 20. Ştiinţele lor sociale s-au bazat pe Freud şi Weber dar şi pe teoriile revoluţionare ale comunistului iItalian Antonio Gramsci şi a socialistului ungur Georg Lukacs. Gramsci a fost şocat că revoluţia bolşevică nu i-a inspirat şi pe tovaraşii lor oprimaţi din Europa să înceapă imediat rebeliunea . Între timp ,când îşi petrecea o parte a vieţii într-o celulă din închisoare , a descoperit că valorile iudeo-creştine au fost problema şi că pentru ca revoluţia să fie posibilă ele trebuie să fie distruse .


Gramsci a cerut o abordare metodică de înfiltrare , captare şi reformă a educaţiei , a presei , în cinema , teatru , guvern şi biserică , ceea ce el a numit "marşul lung prin instituţii". El a spus: „ Capitalismul a avut asupra violenţei şi constrângerii o hegemonie culturală , politică , economică şi dar şi ideologică . Aici este locul unde putem lupta .
Lukacs, probabil cel mai strălucit teoretician marxist al secolului 20, a avut mai mult discernământ în ceea ce priveşte ridicarea maselor . Toate revoluţiile de succes au fost proiectate într-un cadru mic de intelectuali . În 1922, el s-a întâlnit cu primii fondatori ai Şcolii de la Frankfurt , pentru o săptămână în Ilmenau , Germania. Un an mai târziu , Şcoala de la Frankfurt a fost concepută ca un think tank care pregatea agenţi de schimbare.
Unul dintre directori , Max Horkheimer , a dezvoltat „Teoria Critică”, în opoziţie cu „Teoria Tradiţională”. Teoria critică nu oferă nicio soluţie . În schimb , se bazeaza pe o critică continuă , pe un într-un atac concertat până când se creează o atmosferă de criză.  Crizele duc la  schimbări  , are sunt oportunităţi pentru o împingere inginerească, treptată a societăţii către marxismul cultural .

 Elita Şcolii de la Frankfurt : Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Theodor Adorno, Walter Benjamin şi mai târziu , Jurgen Habermas au folosit ingineria verbală  pentru a facilita ingineria lor socială . Ei au emis scrieri care au reprezentat atacuri extinse asupra instituţiilor iudeo-creştine şi tradiţiilor , redefinindu-le  ca fiind dăunatoare şi nefaste.
 Au dat un alt înţeles ( rebrenduit ) unor cuvinte fundamentale. "Proprietate privată" şi "profit" au devenit preocupări egoiste . "Individualismul",”hărnicia ( sârguinţa ) personală " ,  precum şi "încrederea în sine" au devenit insuportabile , tiranice astfel încât lumea a fost împărţită în două tipuri de oameni : "opresori" şi "victime". Religia a devenit cel mai mare rău - o superstiţie care duce la intoleranţă şi război .

Naţionalismul a fost cel de-al doilea mare rău care a condus , deasemenea la război . Şcoala de la Frankfurt a studiat tehnicile psihologice ale naziştilor . Un rezultat : Adorno şi alti trei savanţi de la Universitatea Berkeley au scris despre : „Personalitatea autoritară”, aclamată pe scară largă de către savanţii stiintelor sociale . A fost demascată mai târziu ca şi propagandă de stânga . Allan Bloom a numit-o „fabricaţie dezmaţată , necinstita".


Printre alte erezii teoretice , aceasta a redefinit instituţia tatălui ca fiind tiranică . Acest lucru a fost un triumf pentru feminism întrucât femeile au devenit o clasă „asuprită”.

Această inginerie verbală a pus în mişcare lungul marş de subminare a dragostei fată de Dumnezeu , de familie şi faţă de ţară .
Între 1937 la 1941, Adorno a lucrat pentru Proiectul de Cercetare Radio alături de viitorul preşedinte al CBS, Stanton Frank şi trei alţi savanţi ai ştiinţelor sociale . Finanţat de Fundaţia Rockefeller , scopul acesteia era studierea  efectelor  mass-media şi dezvoltarea  metodelor celor mai eficiente de persuasiune în masă.Între timp , Edward Bernays considerat părintele propagandei ( Public Relations) a utilizat psihologia unchiului său - Sigmund Freud –cuplată cu cea a BF Skinner pentru a crea o „societate de consum”. În cele din urmă , masele au devenit mult prea preocupate de propriile lor interese pentru a avea timp sa analizeze profund teme cum ar fi cea a civilizaţiei lor.

În 1946 , Kurt Lewin , fondatorul psihologiei sociale , a pus bazele pentru ceea ce se numea : educarea sensibilităţii ( „sensitivity training” ), fiind un pionier al psihologiei aplicate . El a perfecţionat metodele prin care se anihilează "rezistenţa la schimbare ." Acest lucru a dat naştere Laboratoarelor Naţionale de Formare în 1947, situate în Bethel , Maine , departe de zona de confort a oricui . În cadrul unui grup de formare pregatirea cuprinde trei paşi necesari pentru a schimba percepţia stagiarului :


În primul rând, ei încearcă să ocolească mecanismele naturale de apărare şi să demonteze „setarea mentală”, folosind presiunea de grup şi alte tehnici psihologice . Aceasta conduce la schimbare întrând într-o perioadă tranzitorie de confuzie . Apoi , în etapa a treia mintea nou setată” este "îngheţată" iar nivelul de confort revine la normal.Această pregătire dezorientează destinatarul şi apoi îl reorientează într-o lume relativă . În 1962 , în manualul lor "Cinci probleme în activitatea de pregatire", NTL ( National Traning Laboratories) a definit training-ul lor drept o persuasiune coercitivă sub forma „reformei gandirii” sau a spălării creierelor ( Brainwashing ). De atunci NTL şi-a extins şi dezvoltat laboratoarele specializându-se pentru organizatorii din : industrie , universităţi , biserici şi comunităţi.


Lewin s-a asociat cu discipolii Şcolii de la Frankfurt, dar a fost şi director al Clinicii Tavistock în 1932. 

Tavistock

În 1920 s-a infiintat discret, in Anglia Institutul Tavistock de Psihologie Medicala care in scurt timp a fost redenumit Clinica Tavistock. Există puţine inregistrari publice - Tavistock a fost probabil o creaţie a serviciilor secrete britanice. Unii cercetători susţin că Sigmund Freud a fost primul director. Cu siguranta , influenţa sa a fost suprema. Iniţial,clinica a fost specializata în tratamentul soldaţi
diagnosticati cu boala oboselii in urma luptei ( shell-shocked soldiers)


Cercetările au contribuit la pătrunderea şi înţelegerea punctelor în care dispare umanitatea în interiorul minţii omului , devenind un subiect de cercetare intensivă . În iunie 1940 , John Rawlings Rees , director al Clinicii Tavistock a prezentat agenda acesteia într-un discurs intitulat : "Planificare strategică pentru Sănătate Mintala." El a spus :"Am făcut experimente utile pe un anumit număr de profesii . Cele mai simple dintre ele sunt doua şi sunt naturale : profesia de cadru didactic şi a cea din cadrul bisericii .

Cele mai dificile sunt tot două : dreptul şi medicina... Viaţa publică , politica şi industria ar trebui să fie toate în sfera noastră de influenţă ... Dacă vrem să ne infiltrăm în activităţile profesionale şi sociale ale oamenilor , cred că trebuie să imitam totalitarismul (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism ) şi să organizăm un fel de activitate a coloanei a cincea ! Dacă apar , progreseaza şi se răspândesc alte idei mai bune privind sănătatea mentală noi , ca agenţi de vânzări , trebuie să ne pierdem identitatea ... Să fim toti , prin urmare , într-un mod foarte secret membri al coloanei a cincea ! ""Coloana a cincea" a fost inventată în 1936 şi se referă la o conspiraţie care simpatizează cu inamicul şi se angajează în subversiune , într-o societate.

În 1947, cu o subvenţie de la Fundaţia Rockefeller s-a creat Institutul Tavistock pentru Relaţii Umane ca fiind o altă agenţie pentru schimbare . Interesul lor primar a fost psihologia aplicată la scară globală , numita şi "psy-ops". Ei au stabilit facilităţi de cercetare în cadrul universitaţilor şi a think-tank-urilor din SUA şi de pe tot globul pentru a analiza toate metodele de control ale minţii , inclusiv hipnoza , radiaţiile electromagnetice , psihoterapia , farmacologia , propagandă , droguri , atât legale cât şi ilegale . Au lucrat cu giganţi farmaceutici ca Sandoz şi Eli Lily . Activitatea de cercetare a controlului minţii din spatele MK Ultra nu îşi are originea în
CIA . Britanicii au fost cei care s-au implicat activ înainte ca CIA să se fi născut iar Tavistock a devenit puntea de legătură între cele două agenţii .

În 1955, Bernays a scris ”Ingineria obtinerii consimţământului” care detaliază campania de propagandă care a condus la lovitura de stat planificata de SUA în Guatemala . Această carte de referinţă a devenit tiparul Tavistock cu care se poate răsturna orice guvern , din orice ţară care nu se aliniaza planului pe termen lung de realizarea a guvernului mondial .

Elitele Tavistock au analizat toata mass-media , inclusiv radio , muzica , filmele , revistele , arta-pop şi TV . În august 1959 , Fred Emery , un angajat senior din personalul Tavistock a scris un articol intitulat : "Ipoteze de lucru privind Psihologia în televiziune ." El a declarat : "Efectele psihologice ale televiziunii sunt de un interes considerabil în domeniul ingineriei sociale."

Potrivit dr. John Coleman , un agent de informaţii , Tavistock a creat o poveste de dragoste între tineretul nostru şi Beatles . Este imposibil să înţelegem frenezia şi isteria în masă create de Beatles , fără să cunoaştem psihologia mass media şi manipularea în masa. Coleman a afirmat că mulţimile au fost instruite anterior de un reportaj de ştiri . Astfel , când Beatles a sosit mai întâi pe aeroportul JFK în 1964 , autobuze pline cu fete de la o şcoală locală din Bronx au fost plătite ca să ţipe isteric . Acest efort s-a dublat pentru urmatoarele câteva evenimente pentru ca apoi această tendinţă să se perpetueze aşa cum se întâmplă de obicei cu orice capriciu...

Dacă afirmaţia dr Coleman este corectă , atunci coincidenţele uimitoare din spatele Rock and Roll-ului timpuriu al Americii devin logice . Ca jurnalist de investigaţie David McGowan s-a documentat şi a descoperit că primii noştri muzicieni au trecut prin cele trei centre de muzică din Detroit , New York City , şi Nashville pentru ca apoi să se adune la Laurel Canyon , în California, unde nu exista nici o scenă pentru muzică live şi nici un producător de muzică . Ei şi-au creat în cele din urmă propria lor scenă , cel mai probabil cu un mic ajutor de la prietenii de la Tavistock...

Mai surprinzător - sau poate nu - cei mai multi dintre aceşti muzicieni proveneau din familii în care unul din membri era implicat în informaţii militare , inclusiv Jim Morrison al cărui tată a fost amiral . (Sunt si altii inclusi : Frank Zappa , David Crosby , Stills Stefan , Cory Wells, Mike Nesmith , John Phillips , Cass Elliott, Joni Mitchell, şi Jackson Browne , pentru a numi pe caţiva dintre cei selectaţi . )

Unul dintre fondatorii lui Rand Corporation , Albert Wohlstetter şi-a construit o casă în Laurel Canyon desfăşurand seminarii acolo . Rand Corporation este , nu întâmplător , un think tank afiliat la Tavistock.

Poate că un viitor specialist în ştiintele sociale va propune o alta teorie care să explice modul în care s-a întamplat o astfel de trezire în masă o dată cu apariţia Rock and Rollului . Această muzică revoluţionară a ajutat la schimbarea radicală a unei întregi generaţii ... precum şi a celor care au urmat....http://informatiinecesare-crystal.blogspot.com/2011/11/scoala-de-la-frankfurt-si-tavistock.html


Tirania stiintelor sociale : Corectitudinea Politica si Educatia-MARXISMUL CULTURAL-LIMBAJUL CARE DISTRUGE-Partea a 3-a 


 Traducere a articolului  Cultural Marxism The Doom of Language
By Robert F. Beaudine  Posted March 8, 2011  Visit his website or facebook page 

MARXISMUL CULTURAL-LIMBAJUL CARE DISTRUGE-partea a II-a  
 


Tirania Ştiinţelor SocialeUn filosof pozitivist ar putea fi de acord cu afirmaţia lui Henry Ford că istoria se repetă ,că este” supraetajată”,  pentru că istoria nu poate fi verificată . Lumea istorică n-ar fi însă de acord . Istoria este mult mai periculoasă şi poate fi folosita ca agent de schimbare . Istoria este în mod obişnuit scrisă de învingători . Deoarece fiecare învingător care urmează  o revizuieşte , istoria îşi poate pierde valabilitatea devenind propagandă pentru Stat .

Orwell a portretizat acest lucru în „1984”, atunci când Winston Smith a fost rugat să repete un slogan de partid : "Cine controlează trecutul controlează viitorul ; Cine controlează prezentul controlează trecutul ."
Prin anii 1960, sociologia a fost cel mai frecventat curs de studiu în universităţile americane iar aceste idei progresiste s-au răspandit de-a lungul campusurile noastre .Astfel , savantii nostri specializaţi în ştiinţe sociale au început să exploreze noi teritorii iar istoria noastră a trebuit să fie rescrisă radical . Astfel au descoperit că parinţii fondatori ai Americii nu au fost deloc luptători pentru libertate . Desigur, ei au riscat pedeapsa pentru înaltă trădare , spânzurarea până la starea de inconstienţă , apoi reinvierea şi din nou : spintecarea , decapitarea , tăierea în sferturi şi fierberea in ulei . Dar , conform acestor savanţi ai ştiinţelor sociale , ei şi-au riscat viaţa pentru că erau „asupritorii” care tânjeau după putere.....America nu a avut nevoie de un foc de tabără care să distrugă cărţile ce au sprijinit moştenirile noastre culturale . Generaţiile anterioare au respins revizuirile istorice din anii 1940 şi 1950, dar de data aceasta publicul a fost prea ocupat pentru a observa ceea ce se intampla , pe nesimtite .În 1960 a fost inventat "protestantul alb , anglo-saxon "când nimeni nu s-a revendicat ca fiind autorul . Totul a început cu câţiva ani mai devreme ca o ofensă printre savanţii noştri în ştiinţele sociale . În 1964 , WASP (White Anglo Saxon Protestant) a fost popularizat de sociologul E. Digby Baltzell care a publicat lucrarea sa critică „Societatea protestantă : aristocraţie şi castă în America”.
Crearea şi apoi negarea din spatele WASP este o manifestare a normelor de limbă care a devenit cunoscută sub denumirea de „corectitudine politica”. Timp de decenii ,corectitudinea politică a fost nedefinită şi a rămas nedescoperită . Ideologia sa a fost însă bine definită iar în anii şaizeci , a ajutat la formarea contra-culturii .Şcola de la Frankfurt a oferit idei pentru nouă mişcare a tineretului , în timp ce Institutul Tavistock oferea distracţia : filme , muzică şi droguri . Rock and Roll-ul a consolidat rebeliunea , le-a dat un nou limbaj , precum şi libertate pentru orice restricţii . Se pare că Freud a avut dreptate . Masele nu au nici o dragoste pentru renunţarea la instincte.

Absolvent al Scolii de la Frankfurt , Herbert Marcuse, a devenit cel mai popular gânditor al noii stâng i. Aşa cum remarca Allan Bloom,"Herbert Marcuse a atras studenţii în anii şaizeci , cu o combinaţie de Marx şi Freud . În „Eros şi Civilizaţie” şi „ Omul-Unidimensional” el a considerat că depăşirea capitalismului şi a falsei sale conştiinţe va duce la o societate în care cele mai mari satisfacţii sunt cele sexuale , de felul celor pe care moralistul burghez Freud le numeşte polimorfe şi infantile . " În 1965, Marcuse a justificat intoleranţa scriind astfel în „ Toleranta represivă”:
"Concluzia la care s-a ajuns este că realizarea obiectivului de toleranţă ar face apel la intoleranţa faţă de politicile în vigoare , atitudini , opinii , iar extinderea toleranţei la politici , atitudini şi opinii le-ar scoate în afara legii sau suprima . Ceea ce este proclamat şi practicat ca toleranţa astăzi în cele mai multe dintre manifestările sale eficiente , serveşte cauzei opresiunii "
.
Universităţile noastre au preluat aceste teorii mai departe refuzând să angajeze profesori conservatori .
In 1946, când Hans Gerth şi C. Wright Mills au tradus unele dintre eseurile lui Weber , "lifestyle" a devenit un cuvânt american . De fapt , ei au tradus două cuvinte germane : "stil de viaţă", fiind numai o problemă de semantică . La începutul anilor 1960 , "lifestyle" a devenit popular şi a legitimat deodată o varietate de comportamente deviante . Toată lumea a fost liberă să fie ceea ce a vrut sa fie . Atâta timp cât exista o etichetă , era şi un stil de viaţă valabil.


  Pentru că la noi nu se mai studia "etimologia"  (istoria cuvintelor) nu am fost conştienţi de ingineria socială care rezultă din ingineria verbală.
 
 
Concurenţă şi toleranţă în stil american
 
 
"Complexul de inferioritate", a fost descoperit în 1922 de către psihiatrul austriac Alfred Adler . A fost nevoie de timp pentru a se infiltra în societatea noastră . Recent, comunitatea noastră de directori sportivi a descoperit că "concurenţa" a creat învingatori şi învinşi , iar a fi etichetat drept învins era un act de cruzime . Astfel încăt s-a ajuns până la situaţia în care atunci când copiii încep jocuri sportive organizate , unele echipe să nu mai ţină scorul , toată lumea deţinând la sfârşit un trofeu nemaifiind lezat  respectul de sine al nimănui .
  Scorurile obtinute de copii noştri la matematică ilustrează perfect acest fenomen . În 2006 , s-au clasat pe locul 25 în lume , departe de a fi consideraţi între cei mai buni .

 Dar acest lucru nu-i îngrijorează , pentru că respectul lor de sine privind chestiunile matematice este suprem . Ei cred că sunt geniali .Atunci când piaţa le dovedeşte că pregatirea lor este insuficienta , dau vina instinctiv pe „piaţă” ca fiind problema întrucăt profesorii i-au avertizat că "capitalismul" este rădăcina multor rele moderne : exploatarea , materialismul , poluarea  şi lăcomia . Manualele lor reprezintă competiţia ca un fel de „sfâşiere ca între câini".
Astfel , concurenţa – unul dintre elementele fundamentele ale vieţii - a devenit un cuvânt negativ în rândul tinerilor noştri . El este înlocuit cu - mediocritate – un cuvânt şubred care construieşte răsturnarea valorilor în socialism.....
  Este ilogic să se imprime tinerilor noştri o supraestimare fabricată a valorii personale făcându-i să fie mulţumiţi de abilităţile lor şi nebunesc să-i învătăm că problema este sistemul nostru economic fundamental . Acest lucru este valabil în cazul în care se urmareşte şi se doreşte un alt rezultat . Charlotte Iserbyt declanşeaza o dezbatere puternică în publicaţia sa intitulată "Prostirea deliberata a Americii." - The Deliberate Dumbing Down of America. 
Tinerii noştri sunt învăţaţi să fie toleranti cu toate stiluri de viaţă diferite.
Prin educatia pe care o primesc în şcolile publice , copiii noştri sunt expuşi la o lume largă de culturi variate şi vibrante , fiecare cu propriile lor valori , adevăruri  şi moduri de viaţă . "Adevărul" devine relativ , asemănător cu "credinţa", care potoleste orice dorinţă pentru iluminarea personală , pentru întelegere , deoarece nici un adevăr nu este valabil . Pentru a se asigura că acest lucru este bine învăţat , studenţii noştri trebuie să îndure lecţii de formare psihologică denumite „Clarificarea valorilor”. Experţii susţin că în acest fel studenţii ajung la o confuzie a valorilor . „Clarificarea valorilor” oferă copiilor autoritatea de a crea propriile valori din matricele disponibile în societate . Pentru ei reprezentă valoare orice le este pe plac , întrucât sunt autonomi şi liberi de orice autoritate părintească sau a valorilor tradiţionale . Viciul poate deveni virtute atâta timp cât acesta este considerat o valoare .
  Istoricul antic grec  Herodot, stabilise ca traditie opusul celor de mai sus. El a căutat să găsească în fiecare cultură din lume atât lucrurile bune cât şi pe cele rele . El a motivat că aceste adevăruri i-ar putea lămuri propria sa cultură . Experţii noştri de învăţământ susţin că această abordare este absurdă. Întrucât nu există nici o autoritate supremă asupra binelui şi răului , trebuie să respectăm toate modurile de viaţa.

 


Corectitudinea politică
 
În anii 1930 , atât  Stalin cât şi Hitler au perfecţionat normele lingvistice ale corectitudinii politice . Oamenii şi-au riscat literalmente viaţa  atunci când au vorbit .La începutul anilor 1990 , atunci când mass-media noastră a adoptat în mod deschis şi cu nerăbdare noile norme de limbaj numit "corectitudine politică", cei care încălcau regula îşi riscau locurile de muncă şi stârneau mânia mass-mediei . 
Patrick Buchanan a explicat ideologia din spatele acestor norme :
 
"Corectitudinea politică este marxismul cultural , un regim care pedepseste disidenţii şi stigmatizează erezia socială la fel cum Inchiziţia pedepsea erezia religioasă. Marca sa este INTOLERANŢA. " 


Dr. Gerald L. Atkinson scria : "Teoria Critică aplicată în psihologia maselor a dus la „revoluţia psihică liniştită” ceea ce a facilitat o revoluţie fizică reală care a devenit vizibilă peste tot în Statele Unite ale Americii ."


Multiculturalismul este un produs al corectitudinii politice care hrăneşte diversitatea şi divide naţiunea . Recipentul nostru de topire culturală a topit imigranţii transformându-i în americani . Astăzi , cu excepţia clasei conducătoare opresive , majoritatea cetăţenilor se definesc ca americani despărţiti în silabe : hispano-americani , chinezo-americani , afro-american , nativ-americani, etc Nu mai suntem uniţi într-o singură limbă şi cultură .Parinţii nostru fondatori şi-au imaginat o comunitate a binelui şi libertăţii extinsă de la o coastă la cealaltă . Commonwealth-ul , prin definitie este stabilit pentru "binele comun", pe care fondatorii noştri l-au definit ca fiind libertatea faţă de tiranie şi protecţia drepturilor inalienabile - dăruite de Dumnezeu – cum este dreptul la viaţă , libertate şi căutarea fericirii . Acest lucru însemnă că existau limite naturale din cauza legilor naturale . Exercitarea roadeler muncii a fost limitată atunci când aceasta încălcă drepturile inalienabile ale celorlalţi .Multiculturalismul necesită o nouă definiţie a "binelui comun" (Commonwealth), una pentru o societate fără Dumnezeu , în care drepturile sunt acordate de guverne . Think-tankul stangist , Center for American Progress , susţine că guvernul este esenţial atunci când oamenii îşi urmăresc propriile vise . Ei au redefinit binele comun ca fiind reprezentat de politicile guvernamentale de care beneficiază toată lumea şi care echilibrează interesul propriu cu nevoile întregii societăţi . În acest fel se poate explica de ce statul Texas a scos sintagma de "bine comun" din manualele de educaţie publică . Binele comun a devenit un termen progresist care se referă la drepturile grupurilor defavorizate , dar care include şi planurile mari de salvare pentru megacorporaţiile noastre.
 
Învăţământul superior în stil american
 Atunci când universităţile noastre au aprobat în mod deschis corectitudinea politică , libertatea de exprimare a unui întreg sector al societăţii a fost interzisă . Cei care fluturau drapelul constuţiei au devenit şovinişti bigoţi cu idei periculoase şi nedorite întrucât susţineau Naţionalismul şi Capitalismul precum şi regulile tradiţionale ale bărbatului alb , de elită . În această domnie a toleranţei , acest lucru este intolerabil . Universităţile au expulzat aceste idei !Cele două obiective principale ale tuturor statelor totalitare este de a reduce gândirea critică independentă  şi a elimina responsabilitatea morală individuală . Universităţile noastre au avut un rol esenţial în acest succes . Cu mai mult de peste douăzeci de ani în urmă , Bloom se lamenta :  "Ceea se s-a întâmplat cu universităţile din Germania , în anii treizeci este ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă peste tot ."Întrucât universităţile noastre evoluează din ce in ce mai rău , ele devin irelevante . În trecutul îndepărtat , "absolvenţii de colegiu", studiau un sprectru larg de cunoştinţe - filozofie , teologie , istorie , ştiinţă şi artă . Ei au adaugat educaţiei umane toate cele necesare minţilor în care se ascundea geniul . Marile cărţi ale marilor gânditori erau frecvent discutate : Homer , Herodot , Isaia , Ieremia , Platon , Aristotel , Cicero, Iustin Martirul , Origen , Tertulian , Eusebiu , Augustin , Toma d'Aquino , Dante , Milton , Luther , Pascal şi Descartes , Swift , Hobbes , Hume , Locke , Shakespeare , Rousseau şi Voltaire , chiar Goethe sunt doar câteva nume ale vremurilor de demult.Pentru că am eliminat ramuri întregi ale învăţamantului din universităţile noastre , ne-am ciuntit gradul de conştientizare . O educaţie liberală obisnuia sş utilizeze gândirea independentă , ce facea ca mulţi studenţi să-şi continue singuri educaţia pe tot parcursul vieţii lor , sporindu-le capacitatea de a gândi critic şi creativ . Acest lucru este intolerabil astăzi , deoarece ar crea disidenţă faţă de tirania opiniei publice , lucru ce destabilizează un stat totalitar.

 
Stilul de sex american
 

De-a lungul istoriei Americii , sexul în afara căsătoriei a fost considerat imoral . În anii şaizeci , sexul a fost eliberat în rândul tinerilor noştri . În cele din urmă , o mare parte din restul societaţii a fost proiectat ( ingineered) în vederea acceptarii lui . (Mulţi scriitori calificaţi au detaliat mult mai în amănunt acest subiect ) .Astăzi, sexul este un element natural al vieţii moderne şi un termen popular de discuţie . Am devenit mai sofisticaţi şi discutăm despre sex nestingheriţi orice detaliu , indiferent cu cine . Ceva privat a fost făcut public şi în acest proces , "iubirea" a devenit "poftă". Din cauza aceastei preocupări , cea mai mare parte a conversaţiei este moartă din punct de vedere spiritual fiind axată pe două subiecte - probleme triviale şi de sex.
Psihologii au studiat atracţia subiectului ” sex”.  În trecut , bărbatii se separau de femei  şi foarte puţini i-ar fi distrat pe ceilalţi povestindu-şi faptele lor . Întrucât sexele au fost redefinite , bineînţeles că şi femeile au trebuit să fie incluse , în mod special cele care bravau încercănd să întreacă bărbaţii.....Limbajul care distruge-MARXISMUL CULTURAL - Partea a 4-a  Traducere a articolului Cultural Marxism The Doom of Language

 By Robert F. Beaudine


Posted March 8, 2011
Visit his website or facebook page

 

Traducere a postării de pe blogul News Reload

 

Limbajul care distrugePsihologii şi sociologii noştri cei mai proeminenţi modifică şi proiecteaza în mod deliberat societatea noastră către marxismul cultural prin schimbarea instituţiilor şi a tradiţiilor noastre cele mai importante precum şi a limbajului asociat . Ei crează o cultură a lipsei de speranţă şi disperare. Asumă faptul că atunci când predomina nihilismul , vom fi pregătiţi pentru soluţia lor Socialistă.

Ei şi-au folosit descoperirile pentru a perfecta metodele de persuasiune a maselor şi de control al minţilor . Acest lucru este reflectat în ideile şi în limbajul pe care ni le-au pus la dispoziţie.
Ideile pot fi mai puternice în cazul în care masele n-au nici o explicaţie , asa cum au demonstrat-o toţi dictatorii de succes . Schimbările pot fi manipulate chiar în faţa ochilor lor .Atunci când ideile noi au devenit populare , cuvintele sunt create pentru a exprima modificările , în timp ce celelalte sunt modificate sau eliminate .  Cuvinte se schimbă în mod natural , dar uneori se schimbă în mod deliberat pentru a promova o agendă culturală .Astăzi , "Adevărul" a devenit relativ . Valorile se "auto-actualizează." Şi "automatul fără suflet "al lui Fromm este o epidemie . "Vinovaţia" nu mai este o motivaţie pentru schimbare . Este nesănătoasă . "Sublimarea" lui Freud în asociere cu "represiunea", reprezintă în cele din urmă eliberarea ."Omul" a fost un animal şi l-au învăţat să se comporte ca atare ."Sufletul" a fost alungat din învăţământ , din mass-media şi din arta modernă, şi este foarte rar cultivat . Scriitorul american, Saul Bellow, se lamenta: "Trăim într-o lume a gîndirii iar gândirea a avut intr-adevar o evolutie foarte rea..""Charisma" s-a schimbat în opusul său .Se obişnuia să fie folosit ca un cuvânt spiritual derivat din cuvântul grecesc , "charis", care înseamnă "harul" dat de Dumnezeu . Uneori, acest har a fost îndreptat către un lider căruia i s-a permis să conduca ,dar cu sancţiune divină pentru a exprima mai puternic punctul său de vedere .Astăzi , mulţi dintre liderii noştri luptă pentru auto-îmbogăţire . Unii dintre ei sunt numiţi carismatici , deoarece mişca emoţiile noastre şi ne impun să-i urmăm. Ei au respins noţiunea de "funcţionar public" şi se „servesc singuri” fără sa primeasca nici o inspiraţie de la cel care ofera haruri , Dumnezeul nostru .Atunci când în vocabularul comun lipsec cuvintele vitale şi idei ale Marilor Cărţi de geniu ,conştientizarea va rămâne îngustă . Iar cei care îşi neglijează limbajul şi patrimoniul moştenit nici nu vor remarca că le lipseşte esenţialul .Fiecare cuvânt dobândit de memorie şi fiecare etimologie studiată creşte gradul de conştientizare . Fiecare carte mare care este citită îmbunătăţeşte gradul de conştientizare . Cuvantul "Orwellian" poate fi înţeles superficial cu o simplă incursiune în dicţionar , dar adevărata călătorie pentru a-l înţelege începe prin citirea carţii lui Orwell.Cuvintele nobile ale înaintaşilor noştri au amuţit . În trecut , minţile curioase s-ar fi adunat ca să discute împreună despre religie sau politică , în lumina tradiţiile lor istorice . Astăzi , nu există nici o anchetă , nici o curiozitate şi nici o ruşine , deoarece aceste subiecte sunt interzise în conversaţiile obişnuite ca fiind controversate .Savanţii nostri în ştiinţele sociale au studiat îndelung comportamentul uman , limbajul nostru , credinţele şi obiceiurile noastre . Unii s-au vândut industriei şi îşi folosesc cunoştinţele pentru a dezvolta o şi mai bună propagandă şi campanii publicitare .Alţii sunt mai perverşi şi lucrează cu progresiştii din Frankfurt şi Tavistock pentru a elabora metode şi mai puternice de influenţă atât a comportamentului cât şi a gândirii noastre . Ei ne-au infiltrat educaţia , bisericile , guvernul , mass-media chiar şi artele .

Recent , mulţi patrioţi s-au trezit din somnul lor şi luptă acum pe frontul politic , cu un oarecare succes aparent , dar acest lucru pare să aibă un efect de ansamblu redus . Pe măsură ce au început discuţiile aprise toată furia războiului începe să se răspândească în toate celelalte domenii ale vieţii lor .

Am putea fi înconjurati , dar acum nu este timp pentru cei slabi de inimă . Nu este timp pentru retragere . Războinicii noştri curajoşi nu trebuie să mai lupte pe un singur front . Este timpul să ne angajăm pe întregul câmp de luptă , cu toată puterea , mintea şi spiritul nostru . Aşa să ne ajute Dumnezeu şi să ne conducă spre victorie !

În vremurile de demult , limbajul obişnuit nu a apărut niciodată de la sine . Mulţi au învăţat să citească într-un anumit mod special , cum a fost studierea Sfintei Scripturi . Vieţile lor au fost mult mai grele , dar minţile lor au fost mult mai pure . Aceasta Carte a inspirat pe mulţi dintre cei mai mari eroi ai istoriei . Unii au fost binecuvântaţi cu Charisma - în sensul ei iniţial . Dacă mai mulţi dintre noi am fi angajaţi în studiul şi contemplarea acestei Mari Carţi ar aparea lideri pe care să-i urmăm în această cea mai mare tradiţie . Iar naţiunea noastră ar fi din nou binecuvântată.

http://www.crossroad.to/articles2/011/beaudine/cultural-marxism.htm


http://informatiinecesare-crystal.blogspot.com/2011/11/limbajul-care-distruge-marxismul.html

sâmbătă, 19 ianuarie 2013

ESENŢA PROPAGANDEI COMUNISTE : IDEILE OTRĂVITOARETraducerea  articolului  de pe blogul News Reload

"Poisonous Ideas" (Idei otrăvitoare) de J.R. Nyquist

Să presupunem că cineva primeşte ca sarcină să distrugă o civilizaţie iar singura armă la îndemână pe care o are este limbajul. Poate să-şi atingă obiectivul, oare ? Răspunsul este : categoric, da !

Pentru a învinge o civilizaţie este suficient ca limbajul să fie utilizat în aşa fel încât să desparta bărbatul de femeie, părintele de copil, proprietarul unei afaceri de angajaţii săi, statul de cetăţeni şi pe Dumnezeu de Biserică.

Aceasta a fost matricea subversiunii comuniste într-o bună parte a secolului trecut. Deşi unii oameni îşi imaginează că sistemul comunist este mort, în zilele noastre, din păcate el este încă foarte viu, activ şi într-o puternică ascensiune şi ofensivă.

Este imposibil să inţelegem ce înseamnă « stânga », fără să înţelegem rolul decisiv al Partidului Comunist în aceast sistem. Pentru cineva din America este dificil să scrie despre acest subiect deoarece majoritatea cititorilor americani nu sunt educaţi în spiritul istorie şi teoriei comunismului. Ei nu cunosc tacticile comuniste, care se bazează pe folosirea unui limbaj care denaturează inţelesurile normale aducând discursul şi gândirea politică într-o stare confuză şi buimacă. După cum au demonstrat generalii comunişti în anii 1960-1970, anumite «măsuri active» iniţiate de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice nu erau simple programe de dezinformare. Principala misiune era să se implementeze idei care să corupă şi să distorsioneze raţionamentul oamenilor punându-le în faţă o varietate de piste false

Într-un articol precedent am afirmat că America este sub ameninţarea comunismului. Am primit însă o mulţime de comentarii în care mi se atrăgea atenţia că de fapt SUA este sub ameninţarea dezvoltarii unui «stat corporatist» care de fapt înseamnă «fascism».

Există un singur răspuns la aceste critici, simplu dar devastator. Descrierea sistemului ca fiind fascism a fost avansată mai demult de către comunişti. Mai mult chiar, unii consideră că a fost creată de către specialiştii în dezinformare ai Moscovei şi de către strategii care ghidează Partidul Comunist din SUA şi coordonează partidele comuniste din întreaga lume.

Strategia comunistă este foarte sofisticată şi utilizează ca arme conceptele.

Contrar opiniei populare, comuniştii care au condus Uniunea Sovietică n-au renunţat, de fapt, la putere. Ei doar au trecut la activităţi subterane, lucrând şi coordonându-şi planurile în secret.

Această operaţiune, împreună cu prăbuşirea comunismului, a fost descrisă de Anatoly Golitsyn (fost membru KGB care a dezertat) în 1984 în cartea sa intitulată «Minciuni noi în locul celor vechi» («New Lies for Old») în care este explicată strategia viitoare a comunismului international, exact ca mai sus. Din păcate, în acel moment nimeni n-a fost pregătit să accepte mărturia lui Golitsyn.

Acum mai bine de 25 de ani am asistat la un miting al comuniştilor într-un campus universitar unde fusesem invitat de catre unul dintre profesorii mei, care mi-a spus doar că dacă sunt interesat de modul în care se face educaţie în statul California atunci ar fi foarte bine să particip la acest miting.

Aici a fost explicată viitoarea strategie a Partidului Comunist din SUA.

Cel care a vorbit la acea întâlnire a afirmat că scopul comuniştilor este "să se înfiltreze în Partidul Democrat pentru a-l prelua, prin aripa sa de stânga".

A vorbit despre alegerea unui preşedinte comunist, care să nu se manifeste ca atare în public, şi care ar putea exploata o cădere economică severă cu scopul de a promova naţionalizarea principalelor domenii cum ar fi cel al sănătăţii sau al industriei petrolului. Prin acest proces, a subliniat vorbitorul, «dictatura burgheziei» va fi diminuată şi totul va fi dirijat precum un oficiu poştal. În acele timpuri afirmaţia a sunat incredibil mai ales că Ronald Reagan era preşedintele Americii.

Comuniştii vor să doboare capitalismul, şi în acest sens au infiltrat şcolile, oferind astfel o tribună pentru multiculturalism, ecologism, drepturile homosexualilor, asistenţa juridică pentru străinii care intră ilegal în ţară, precum şi promisiunea unei lumi fără arme nucleare.

La fiecare pas criticile stângii împing America către noi şi noi «cheltuieli sociale», astfel încât bugetul federal este din ce in ce mai solicitat să facă faţă unor proiecte non-militare. Cu timpul se va descoperi că tăierile din buget se pot face numai din zona vitală a programelor militare iar în cazul în care cineva responsabil din ţară ar recunoste vreodată acest pericol şi se va întoarce impotriva aparatului comunist singura soluţie a comuniştilor va fi să apeleze la resursele militare ale «prietenilor» din străinătate.

Toate aceste lucruri devin clare numai după ce fiecare se familiarizează temeinic cu tacticile comuniste şi cu direcţia principală a strategiei acestora. Prin diverse sloganuri stângiste mai raspândite se pun bazele «revoluţiei populare» împotriva opresorului comun. Apariţia teoriei conspiraţiei adaugă peste toate o notă de confuzie,  împingând astfel chiar şi personalităţile conservatoare către o pantă mai revoluţionară. Astfel, sunt unii care evidenţiază rolul «finanţelor internaţionale», propunând această cale insidioasă şi conspiraţionistă capitaliştilor înşişi. Este demn de remarcat faptul că întregul proiect al lui Karl Marx are la bază premisa (neformulată ca atare) că elitele capitaliste nu trebuie confundate cu o clasă durabilă şi competentă care să guverneze societatea, ci reprezintă o formaţiune instabilă care se preocupă doar de eficienţa economică a acesteia, în detrimentul structurii sociale.

Tocmai aici este zona de atac, în care dezinformarea este amestecată cu frânturi de adevar. Comuniştii exploatează lacunele din structura socială care apar în capitalism, perturbând instituţiile menite să le vindece şi al căror scop a fost mereu să ne orienteze şi să ne adapteze la situaţii noi.

După cum vedem astăzi, orice criză economică care apare la un moment dat dezvăluie imediat modul de viaţă riscant pe care ni l-a adus economia modernă. În aceeaşi notă a optimismului colectiv care împinge motorul economiei moderne înainte, schimbarea este întotdeauna ceva «bun» iar colapsul nu se poate întampla niciodată. Dar vechea lege a gravitaţiei se poate aplica şi în economie, nu doar în fizică, adică ceea ce urcă, la un moment dat trebuie să şi coboare.

Marx a văzut acest lucru clar şi şi-a predicat revoluţia bazat pe speranţa catastrofei şi prăbuşirii capitalismului .

De aceea, capitaliştii trebuie împinşi către pragul prăpastiei prin infiltrare, sabotare, precum şi prin agitaţie şi propagandă. Să ne gândim numai la semnificaţia reală a încălzirii globale, la epuizarea stratului de ozon, sau la salvarea «bufniţei balţate». Bieţii capitalişti înşelaţi care se consideră ei înşişi că sunt cei care au adus pacea prin belşug, comerţ liber şi globalizare sunt la fel de naivi şi creduli ca şi publicul larg.

Cele mai multe «teorii ale conspiraţiei» de astăzi au nevoie de revizuire. Prin caracterizarea bancherilor ca "banksters" iar a capitaliştilor ca baroni jefuitori (robber barons), ele scapă din vedere dinamica reală. Adevaraţii comunişti au folosit întotdeauna oamenii dreptei şi din lumea businessului cu intenţia integrală de a-i elimina din joc când nu vor mai fi folositori.

Acest lucru a fost foarte bine subliniat în scrierile secrete ale lui Lenin.

Cum este posibil aşa ceva ?

Finanţiştii de astăzi nu sunt oameni de anvergură. Nu sunt nici gânditori sau vizionari (desi poate că aşa se cred). Sunt mai degrabă copleşiţi de afaceri şi de viteza cu care se desfăşoară evenimentele.

Teoria conspiraţiei, demonizându-i pe cei care care conduc afaceri revizuieşte istoria, astfel încât conspiraţioniştii se încadrează brusc în linia programului revoluţionar.

Nu este de mirare că teroristul de extrema dreaptă Timothy McVeigh s-a împrietenit cu teroristul de extremă stangă Ted Kaczyinski în aceeaşi închisoare.

Comuniştii au inţeles demult potenţialul unităţii dintre dreapta şi stânga, încă din anii '20, din timpul lui Lenin, când elementele de dreapta au fost manipulate în etapa de consolidare a puterii bolşevice, prin NEP (Noua Politică Economică).

În anii '50 Hruşciov a ţinut un discurs despre intrarea pe teritoriul dreptei americane şi lovirea anticomunismului din interior. A fost absolut convins că acest lucru este posibil şi că poate fi realizat. La urma urmei, chiar el a fost cel care a desfăşurat acest gen de operaţiuni în Ucraina cu câteva decenii înainte.


 http://www.financialsensearchive.com/stormwatch/geo/pastanalysis/2010/0618.html